Informacija duomenų gavėjamsInformuojame, kad naudojantis naujausia „Mozilla Firefox“ interneto naršyklės versija 37.0.1, neveikia išorinių vartotojų naršyklė (IVN). Rekomenduojame naudotis „Internet Explorer“ arba „Google Chrome“ naršyklėmis. Jeigu vis tiek norite naudotis „Firefox“ naršykle, turite atlikti tam tikrus pakeitimus naršyklės nustatymuose. Instrukcija pateikiama čia...  Įspėjimas
  Norėdami atlikti pakartotines paieškas, turėtumėte naudotis ne naršyklėse integruotu standartiniu grįžimo mygtuku „Atgal“ (angl. „Back“), o aplikacijoje esančiu mygtuku „Nauja paieška“. Taip išvengsite kai kuriose naršyklėse (pvz., „Maxthon“, „Google Chrome“) nekorektiško užklausų kiekio fiksavimo.


Primename, kad:
1. atliekant paiešką ir gavus rezultatą „asmens prašymu informacija apie jį neteikiama“ galima kreiptis į Gyventojų registro tarnybą su vienkartiniu prašymu dėl duomenų teikimo, kuriame nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
2. pastebėjus klaidas ar netikslumus duomenyse prašome kreiptis į duomenų teikėją.

Informuojame, kad Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. atliko struktūrinius pakeitimus, todėl pasikeitė kai kurių policijos struktūrinių padalinių pavadinimai ir įrašai asmens dokumentuose apie juos išdavusius policijos struktūrinius padalinius (lentelė pridedama). Pažymime, kad asmens dokumentą išdavusio policijos struktūrinio padalinio kodas nepasikeitė.

Mokėti už paslaugas galite žemiau nurodytuose bankuose:
AB SEB bankas, sąsk. Nr. LT22 7044 0600 0097 9208
AB Swedbank, sąsk. Nr. LT40 7300 0100 9450 4496

Informacija sudarantiems duomenų teikimo sutartis


Atkreipiame dėmesį, kad duomenų valdytojai, planuojantys tvarkyti asmens duomenis automatiniu būdu, privalo užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, išskyrus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytas išimtis. Duomenų valdytojas, norėdamas užsiregistruoti į Asmens duomenų valdytojų valstybės registrą, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai privalo pateikti Pranešimą apie duomenų tvarkymą. Daugiau informacijos rasite https://www.ada.lt/go.php/Duomenu-valdytoju-registravimas791

Asmens duomenų teikimo sutarties formą galite gauti kreipdamiesi į Gyventojų registro tarnybą el. paštu ana.bekis@gyvreg.lt arba atsispausdinti iš žemiau pateikto pavyzdžio:

 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta savivaldybėms) .
 • Duomenų teikimo kaina savivaldybėms, duomenis teikiant pagal sutarties 1 priedą .

 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (notarams duomenų gavimui per IVN).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (notarams duomenų gavimui išrašo būdu, taip pat kai paveldima mirusiam asmeniui skiriama kompensacija už neišmokėtą pensiją).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta antstoliams).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta advokatams).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta finansų įstaigoms dėl veido atvaizdo).

  Prieš siunčiant sutartį į Gyventojų registro tarnybą prašome atidžiai peržiūrėti, ar visi dokumentai pasirašyti. Atkreipkite dėmesį į 2 priedą, kuriame pasirašyti reikia du kartus.
  Kad būtų lengviau užpildyti sutartį pateikiame asmens duomenų teikimo sutarties pildymo
  instrukciją ir pavyzdį.


  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:
  teisiniais klausimais Ana Bekiš, tel.: 250 7864
  techniniais klausimais Dainius Tamoševičius, tel.: 250 7866

  Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@gyvreg.lt
  Duomenys atnaujinti 2015 m. kovo 25 d.

  * * *