PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"


 • MEPIS GYVENTOJAMS TEIKS 19 ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ


              Nuo rugpjūčio vidurio iki dabar sėkmingai užbaigti visi Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) darbų tvarkaraščio I etapo (Analizė ir struktūros paruošimas) II fazės  (Tyrimas) darbai ir jau atliktos kai kurios II etapo (Projektavimas ir kūrimas) užduotys.

  Minimu  laikotarpiu atlikti du ypatingai svarbūs darbai:
  patvirtinta (2010-09-15) ir Informacinės visuomenės plėtros komitete įregistruota (2010-09-20) bendroji MEPIS specifikacija. Tai esminis MEPIS dokumentas. Jame apibrėžta sistemos  paslaugų paskirtis, tikslai, informacinių srautų kryptys ir apimtys, detalūs reikalavimai informacinei sistemai, projekto valdymui, techninei ir bazinei programinei įrangai; pateiktas sistemos veikimo efektyvumas;

  sukurtas Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos projektas, kuriame  nustatytos sistemos teikiamos elektroninės paslaugos, detaliai aptartas jų funkcionavimas.

  Elektroniniu būdu bus galima pateikti šiuos prašymus:
                 įregistruoti gimimą;
                 įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą;
                 įregistruoti tėvystės pripažinimą;
                 išduoti gimimo liudijimą po įvaikinimo įregistravimo;
                 išduoti gimimo liudijimą po tėvystės (motinystės) įregistravimo;
                 išduoti gimimo liudijimą po tėvystės (motinystės) nuginčijimo įregistravimo;
                 įregistruoti santuoką;
                 įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką;
                 įtraukti į apskaitą santuoką, sudarytą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka;
                 išduoti ištuokos liudijimą po santuokos nutraukimo įregistravimo
                 įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką;
                 įregistruoti mirtį;
                 užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimui į apskaitą;
                 anuliuoti civilinės būklės įrašą;
                 atkurti civilinės būklės įrašą;
                 papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės įrašą;
                 pakeisti vardą, pavardę, tautybę;
                 išduoti pakartotinį liudijimą, civilinės būklės įrašo kopiją, nuorašą, išrašą;
                 išduoti pažymą apie šeiminę padėtį.

                 Šios užduoties įvykdymas pareikalavo itin aktyvaus darbo grupės susitelkimo – kiekvieną savaitę Vilniaus m. civilinės metrikacijos skyriuje buvo organizuojami projekto darbo grupės susitikimai ir smulkiai aptariamos visų 19 elektroninių paslaugų prašymų formos. Buvo sprendžiama, kaip jos atrodys vidiniame ir išoriniame MEPIS interneto portaluose; aptarta, kokius duomenis turės pateikti pilietis, norėdamas užsisakyti paslaugą elektroniniu būdu, kaip jis bus informuojamas  apie prašymo vykdymo eigą.

  Be to, parengti ir kiti MEPIS funkcionavimui būtini dokumentai:
                 MEPIS funkcinių reikalavimų specifikacija;
                 MEPIS nefunkcinių reikalavimų specifikacija;
                 MEPIS techninė specifikacija.

   

   * * *