PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"


 • PROJEKTO EIGA (2010 05 24)

  PRADĖTA KURTI METRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA


  Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – GRT) vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Civilinės būklės aktų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-01-010). Bendra projekto vertė – 4 393 277 litų; projekto įgyvendinimo trukmė:
  2009 m. birželio 26–2011 m. lapkričio 30 d. ) (toliau – Projektas).

  2009 metais buvo atlikti visi parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai, o šiemet konkurso būdu atrinkta  tiekėjų  grupė  –  UAB  ATEA ir UAB „Alna Software“   (toliau  – Tiekėjas),  su kuria
  2010 m. kovo 29 d. pasirašyta esminių projekto darbų sutartis. Darbų ir įrangos vertė – 4 080000 Lt.  Vykdydamas sutartį Tiekėjas įdiegs civilinės būklės aktų registravimo, liudijimų išdavimo ir užklausimo elektroninės paslaugos sistemą (bus sukurta Metrikacijos paslaugų informacinė sistema – MEPIS) ir pateiks jos funkcionavimui reikalingą techninę ir licencinę programinę įrangą.

  Numatomos tokios pagrindinės MEPIS funkcijos:
  - prašymo pateikimas paslaugos vykdymui ir apmokėjimas už paslaugas;
  - asmens tapatybės nustatymas sąveikaujant su viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistema;
  - dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu;
  - prašymo priėmimas ir perdavimas į MEPIS vidinę sistemą, GRT bei kitas jos informacines sistemas ir posistemes;
  - asmens informavimas apie prašymo priėmimą, informacijos asmeniui teikimas apie prašymo būseną (nagrinėjimą) ir informavimas apie institucijos, įstaigos ar darbuotojo priimtą sprendimą dėl prašymo elektroniniu būdu, atsižvelgiant į prašymo pateikimo būdą.
  Planuojama, kad bus teikiama apie 20 civilinės būklės elektroninių paslaugų.

  2010 m. balandžio 20 d. Tiekėjas pristatė MEPIS kūrimo planą – tikslus, užduotis ir funkcijas, kūrimo ir įdiegimo etapus (darbų tvarkaraštį), taip pat ir valdymo bei priežiūros būdus. Planas pristatytas Vidaus reikalų ministerijoje, kur, kartu su GRT specialistais, taip pat dalyvavo Teisingumo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, civilinės metrikacijos skyrių ir kitų suinteresuotų žinybų  bei Tiekėjo atstovai.

  Tiekėjo darbų pradžia – 2010 m. kovo 30 d., pabaiga –  2011 m. spalio 30 d.

  Sistemos kūrimo darbai bus vykdomi 5 etapais:

  Nr.

  Paslaugų etapo pavadinimas

  Fazė

  Pradžia

  Pabaiga

  1

  Analizė ir struktūros paruošimas

  Pradžia

  2010 03 30

  2010 06 28

  Tyrimas

  2010 06 29

  2010 10 01

  2

  Projektavimas ir kūrimas 

  Kūrimas

  2010 10 04

  2011 06  10

  3

  Mokymai, įdiegimas darbinėje aplinkoje

  Perdavimas

  2011 06 13

   

  2011 10 30

  4

  Bandomoji eksploatacija, garantijos procedūra

  2011 07 01

  5

  MEPIS  įteisinimas

  2011 02 01

  6

  Garantinis aptarnavimas

  2011 10 30

  2013 10 30

  Šiuo metu jau sukurta projekto komanda, surengtas projekto pristatymas, vykdomi kiti teoriniai uždaviniai. Netrukus bus galutinai parengtas Projekto  vykdymo reglamentas, MEPIS specifikacijos projektas, MEPIS bendrieji ir  duomenų saugos nuostatai (1 etapas, 1 fazė).
  Iki 2010 m. spalio 1 d. Numatoma parengti MEPIS architektūros dokumentaciją bei sukomplektuoti techninę įrangą (1 etapas, 2 fazė).

  Projekto įgyvendinimui vadovauja iš GRT ir Tiekėjo atstovų sudarytas Projekto priežiūros komitetas. Projekto MEPIS kūrimą koordinuoja darbo grupė, kurią  sudaro GRT ir Civilinės metrikacijos sistemos  specialistai, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai bei Tiekėjo specialistai ir jų kviestiniai konsultantai.

* * *