PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"


 • VYKSTA MEPIS PROJEKTAVIMAS IR KŪRIMAS


              2010 m. spalio mėn. pasibaigė MEPIS I etapo „Analizė ir struktūros paruošimas“ projekto tyrimo fazė (tuo pačiu – ir visas I etapas), kurios metu:

                 • pristatyta techninė įranga;
                 • atlikta MEPIS ir susijusių sistemų analizė, parengta dokumentacija;
                 • parengta MEPIS techninė (projektavimo) dokumentacija;
                 • parengta kūrimo aplinka;
                 • pradėti MEPIS prototipo techninio ir programinio konfigūravimo darbai.

                 Šių metų pirmąjį ketvirtį sparčiai vyksta MEPIS techninio ir programinio konfigūravimo darbai, kuriuos atlikus bus suderinta visa sistemos struktūra. Pateiktas Viešojo MEPIS interneto portalo (gyventojų srities) dalies prašymų prototipas, rengiami testavimo ir mokymo planai bei su jais susijusi dokumentacija, vykdomi vidiniai testavimai.

                 Sėkmingai derinamos sąsajos su išorinių informacinių sistemų duomenų MEPIS teikėju – Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, kurio Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema teiks centralizuotos elektroninės paslaugos gavėjų tapatybės nustatymo paslaugos duomenis, informaciją apie apmokėjimą.

  Tam, kad MEPIS būtų užbaigta ir visiškai parengta veikti, per artimiausius mėnesius dar reikia:
                 • galutinai ištirti, specifikuoti ir realizuoti visas numatytas MEPIS paslaugas;
                 • atlikti pirminius naudotojų mokymus;
                 • atlikti vidinius MEPIS testavimus;
                 • parengti MEPIS naudotojų instrukcijas;
                 • atlikti priėmimo testus;
                 • parengti testų rezultatų ataskaitas;
                 • atnaujinti MEPIS įteisinimo dokumentaciją;
                 • parengti MEPIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles bei MEPIS veiklos tęstinumo valdymo planą;
                 • atlikti kitus MEPIS projektavimo ir kūrimo darbus.

                 Iki MEPIS projektavimo ir kūrimo etapo pabaigos, t. y. iki 2011 m. birželio mėn., bus realizuotas MEPIS funkcionalumas, sistema bus paruošta bandomąjai eksploatacijai, bus parengta administravimo ir naudotojų dokumentacija bei mokomoji medžiaga.

   

   * * *