DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 43 d. Nr. 349

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2211) 4.261 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr.124-2388) 17 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydį (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Algirdas Brazauskas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Gintaras Furmanavičius

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309

 

 

 

atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydis

 

 

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai

Atlyginimo už duomenų vienetą dydis, litais be PVM

1.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų

1,06

2.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjo pateiktą automatizuotą užklausą

0,93

3.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų teikimas Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjams formuojant Lietuvos Respublikos gyventojų registro išrašą ar kitus dokumentus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose

2,9

4.

Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos išdavimas

10

5.

Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos išdavimas skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo prašymo priėmimo

20

 

 

 

––––––––––––––––