Informacija duomenų gavėjams
Primename, kad:
1. atliekant paiešką ir gavus rezultatą „asmens prašymu informacija apie jį neteikiama“ galima kreiptis į Gyventojų registro tarnybą su vienkartiniu prašymu dėl duomenų teikimo, kuriame nurodomas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
2. pastebėjus klaidas ar netikslumus duomenyse prašome kreiptis į duomenų teikėją.


Informuojame, kad Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. atliko struktūrinius pakeitimus, todėl pasikeitė kai kurių policijos struktūrinių padalinių pavadinimai ir įrašai asmens dokumentuose apie juos išdavusius policijos struktūrinius padalinius (lentelė pridedama) . Pažymime, kad asmens dokumentą išdavusio policijos struktūrinio padalinio kodas nepasikeitė.


Informuojame, kad vykdant buhalterinės apskaitos optimizavimą nuo 2012 m. vasario 1 d. DNB banke uždaroma Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąskaita Nr. LT26 4010 0495 0028 2309.
Mokėti už paslaugas galite žemiau nurodytuose bankuose :
AB SEB bankas , sąsk.Nr LT227044060000979212
AB Swedbank, sąsk. Nr. LT40 7300 0100 9450 4411

Informacija sudarantiems duomenų teikimo sutartis


Asmens duomenų teikimo sutarties formą galite gauti kreipdamiesi į Gyventojų registro tarnybą tel. 271 6067 arba atsispausdinti iš žemiau pateikto pavyzdžio:

 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta savivaldybėms) .
 • Duomenų teikimo kaina, duomenis teikiant pagal sutarties 1 priedą .

 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta notarams).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta antstoliams).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta advokatams).
 • Asmens duomenų teikimo sutarties forma (skirta finansų įstaigoms dėl veido atvaizdo).

  Prieš siunčiant sutartį į Gyventojų registro tarnybą prašome atidžiai peržiūrėti, ar visi dokumentai pasirašyti. Atkreipkite dėmesį į 2 priedą, kuriame pasirašyti reikia du kartus.
  Kad būtų lengviau užpildyti sutartį pateikiame asmens duomenų teikimo sutarties pildymo
  instrukciją ir pavyzdį.


  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:
  teisiniais klausimais S. Kaunaitė, tel.: 271 6011, el.p. sandra.kaunaite@gyvreg.lt
  techniniais klausimais D. Tamoševičius, tel.: 271 6012, el.p. dainius.tamosevicius@gyvreg.lt  * * *