Grįžti


Asmens duomenų teikimo sutarties pildymo instrukcija

1. Sutarties pirmojo puslapio viršutinėje dalyje įrašykite gavėjo tikslų pavadinimą, vardą, pavardę, buveinės pavadinimą, buveinės adresą.

2. Sutarties ketvirtojo puslapio esančioje lentelėje, kur reikalaujama gavėjo duomenų, atitinkamose grafose įrašykite šiuos gavėjo duomenis:

2.1. Juridinio asmens kodą - identifikavimo kodą iš registracijos pažymėjimo;*
2.2. Juridinio asmens teisinę formą ir pavadinimą;
2.3. Banko pavadinimą ir kodą;
2.4. Sąskaitos numerį;
2.5. PVM mokėtojo kodą;*
2.6. Buveinės adresą;
2.7. Miestą ir pašto indeksą;
2.8. Telefono numerį su tarpmiestiniu telefono kodu (asmens atsakingo už informacijos užsakymus);
2.9. Fakso numerį su tarpmiestiniu telefono kodu;
2.10. Elektroninio pašto adresą.

* Gavėjams, kurie nėra juridiniai asmenys šios skiltys nėra privalomos.

3. Sutartį pasirašo ir patvirtina parašą antspaudu įmonės vadovas ar jo pareigas einantis asmuo.

Asmens duomenų teikimo sutarties priedo Nr.1 (Asmens duomenų teikimo sąlygos) pildymo instrukcija

1. Priedą Nr.1 pasirašo ir patvirtina parašą antspaudu įmonės vadovas ar jo pareigas einantis asmuo.

Asmens duomenų teikimo sutarties priedo Nr.2 (Prašymas dėl asmens įrašymo i Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės naudotojų sąrašą) pildymo instrukcija

1. Priedo dalyje, kurioje reikalaujama įrašyti Gyventojų registro duomenų centrinės bazės naudotojo duomenis įrašykite įmonės pavadinimą, pareigas asmens kuris naudosis duomenų bazės duomenimis, buveinės adresą, kabineto numerį, telefoną, faksą, elektroninį paštą.
Gyventojų registro duomenų centrinės bazės naudotojas ir įmonės vadovas ar jo pareigas einantis asmuo gali nesutapti.

2. Priedą Nr.2 pasirašo įmonės vadovas ar jo pareigas einantis asmuo.

Asmens duomenų teikimo sutarties priedo Nr.3 (Informacija apie kompiuterizuotą darbo vietą) pildymo instrukcija

Šią formą pildo Jūsų įmonės kompiuterių tinklo administratorius.

1. Srityje "vieta" įrašykite įmonės adresą ir pavadinimą.

2. Srityje "tinklas" įrašykite kompiuterio, kuriuo Jūs norėsite jungtis prie Gyventojų registro duomenų centrinės bazės, IP ir MAC adresus, kompiuterio vardą ir kabineto, kuriame stovi kompiuteris, numerį.

3. Srityje "vietinio kompiuterių tinklo administratorius" Jūsų įmonės kompiuterių tinklo administratorius įrašo savo duomenis.

4. Srityje "informacijos teisingumą patvirtina" pasirašo įmonės vadovas ar jo pareigas einantis asmuo.

Naudotojo duomenis pildykite aiškiai, spausdintinėmis raidėmis!

* * *