PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"


 • CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS BUS GALIMA UŽSISAKYTI ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS


  2009 m. birželio 26 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarė projekto „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-01-010, finansavimo ir administravimo sutartį.

  Projektas įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“. Numatoma projekto pabaiga - 2011 m. lapkričio 30 d.
  Projekto tikslas – sukurti trečiojo interaktyvumo lygio elektroninę viešojo sektoriaus paslaugą, išduodant civilinės būklės įrašų liudijimus ir su jais susijusias pažymas.

  Įgyvendinus šį projektą bus realizuota galimybė gyventojams elektroniniu būdu užsisakyti pakartotinius liudijimus, pažymas, užpildyti prašymus civilinės būklės aktų įrašų įregistravimui, pvz., paduoti prašymus įregistruoti santuoką, pasirinkti santuokos laiką ir t.t. Asmuo bus identifikuojamas pastarajam pasirašius elektroniniu parašu ar kitomis elektroninėmis asmens tapatybės nustatymo priemonėmis.

  Perkėlus civilinės būklės aktų registravimo, liudijimų išdavimo ir užklausimo viešąją paslaugą į elektroninę erdvę, gimimų, mirčių, santuokos, ištuokos, vardo ir/ar pavardės keitimo bei kitos registravimo procedūros bus atliekamos efektyviau. Bus sutaupomas civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų laikas, paspartės interesantų aptarnavimas ir kokybė, ženkliai sumažės gyventojų vizitų skaičius, siekiant įregistruoti civilinę būklės aktų įrašus bei gauti pakartotinius liudijimus ir pažymas. Gyventojai turės vienodas galimybes gauti šią paslaugą, nepriklausomai nuo geografinės padėties. Projektas prisidės prie „vieno langelio“ paslaugų gyventojams įgyvendinimo.

  Šioms paslaugoms teikti bus sukurta Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (MEPIS), nupirkta ir įdiegta informacinės sistemos veikimui reikalinga techninė ir licenzinė programinė įranga.

  Svarbiausios projekto tikslinės grupės:
  1. Visuomenė;
  2. Civilinės metrikacijos skyrių darbuotojai.

  Šiuo metu atlikti darbai:

  2009 m. birželio 6 d. pasirašyta projekto administravimo paslaugų sutartis su UAB „S4ID“;

  2009 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta projekto viešinimo paslaugų sutartis su VšĮ „Vizualinių komunikacijų studija“;

  2009 m. spalio 12 d. pasirašyta projekto techninės priežiūros paslaugų sutartis su UAB „INSOFT“.

  2009 m. birželio 24 d. paskelbtas ribotas konkursas „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos informacinės sistemos sukūrimo ir infrastruktūros diegimo paslaugos“. 2009 m. rugpjūčio 26 d. įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis. 2009m. gruodžio 28 d. išsiųsti kvietimai pateikti pasiūlymus.* * *