PROJEKTAS "CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO, LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO ELEKTRONINĖS PASLAUGOS"

 

 

POPULIARĖJA CIVILINĖS METRIKACIJOS ĮSTAIGŲ ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

 

 

Nuo 2011 m. lapkričio mėn. interneto adresu http://mepis.gyvreg.lt veikia nauja Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS ir interneto svetainė „Civilinė metrikacija“. Svetainėje patalpinta visa informacija apie civilinės metrikacijos įstaigų veiklą, ją reglamentuojančius teisės aktus, aprašytos visos teikiamos paslaugos, kontaktai ir kita naudinga informacija.

Prisijungę prie MEPIS per Elektroninės valdžios vartus, gyventojai gali užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos įstaigos: pateikti prašymus įregistruoti vaiko gimimą, mirtį, įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą, užsienio valstybėje ar bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, užsienyje mirusio asmens mirtį, anuliuoti ar atkurti civilinės būklės įrašą bei išduoti civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimus, įrašų išrašus ir pažymas.

MEPIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo procesą ir apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu.

Deja, elektroniniu būdu negalima pateikti prašymo santuokai, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu prašymą santuokai registruoti galima paduoti tik abiem norintiems susituokti asmeniškai atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą. Tačiau suteikta galimybė elektroniniu būdu užpildyti prašymą patikrinti duomenis, reikalingus pateikti prašymą įregistruoti santuoką. Jei prašymas pateiktas internetu, abiem norintiems susituokti, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą, prašymo pildyti nereikia – pasirašomas internetu pateiktas patikrintas prašymas ir suderinamas santuokos laikas. Nuo MEPIS veikimo pradžios šia paslauga pasinaudojo 47 būsimų sutuoktinių poros.

Jau pirmasis MEPIS darbo pusmetis parodė, kad civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų užsakymas elektroniniu būdu gyventojams yra labai aktualus. Per pirmuosius 6 šių metų mėnesius pateikta 500 prašymų. Daugiausia prašymų elektroniniu būdu sulaukė Vilniaus (302), Kauno (65) ir Klaipėdos (32) miestų civilinės metrikacijos skyriai. Iš rajonų civilinės metrikacijos skyrių daugiausia prašymų gavo Kauno rajono civilinės metrikacijos skyrius – 8. Papuliariausi prašymai – išduoti pakartotinį civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimą (187), įregistruoti vaiko gimimą (81), išduoti ištuokos liudijimą po santuokos nutraukimo įregistravimo (68), išduoti pažymą apie šeiminę padėtį sudaryti santuoką užsienio valstybėje (42).

Šią viešojo sektoriaus elektroninę paslaugą sukūrė Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindama projektą „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos“, kuriam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“ finansinę paramą suteikė Europos regioninės plėtros fondas.

 

 

* * *