PAŽYMŲ UŽSAKYMAS PER ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS SISTEMĄ

 

 

 

 

Šia elektronine paslauga gali naudotis tik tie asmenys, kurie turi būti vieno iš komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotoju.

Šiuo metu užsisakyti ir apmokėti už pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį gali AB "Swedbank", AB „SNORAS“ ir AB „Šiaulių bankas“ banko elektroninės bankininkystės vartotojai.

Šiomis paslaugomis galima naudotis „Elektroninės valdžios vartų“ portale, kuris pasiekiamas šiais internetiniais adresais: www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt  arba prisijungus prie internetinės sistemos, vieno iš šių bankų:

AB „Swedbank“

AB „SNORAS“

AB „Šiaulių bankas“