TAI JUMS NAUDINGA

 

Lietuvos Respublikos gyventojų registre kaupiami šie asmens duomenys:

vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, tautybė, pilietybė, duomenys apie asmens dokumentus, šeiminę padėtį, tėvus, vaikus, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kt. Šie duomenys įstatymų nustatyta tvarka teikiami valstybės institucijoms, notarams, advokatams, bankams ir kt., todėl kreipiantis į įvairias institucijas gyventojams iškyla daug problemų, kai nesutampa asmens pateiktų dokumentų duomenys su Gyventojų registre įrašytais asmens duomenimis.

Kviečiame gyventojus pasinaudoti įstatymų suteikta galimybe vieną kartą per kalendorinius metus nemokamai susipažinti ar gauti dokumentą su savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba duomenimis Gyventojų registre ir, jei šie duomenys yra netikslūs ar klaidingi – juos patikslinti.

 

Tai galima padaryti šiais būdais:

1.

Pasinaudojus elektroninės bankininkystės pagalba „Elektroninės valdžios vartų“ portale adresais:

www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt.

Šiuo metu portale gali identifikuotis šių bankų elektroninės bankininkystės sistemų vartotojai:

AB „SNORAS“, AB „Swedbank“, AB „Danske Bank A/S“, AB „DnB NORD“, AB „SEB bankas“, AB „PAREX“, AB „Šiaulių bankas“ bei vartotojai, turintys UAB „Skaitmeninio sertifi kavimo centro“ išduotus 2 ir 3 klasės asmeninius skaitmeninius sertifikatus.

2.

Atvykus į Gyventojų registro tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.

Kreipiantis į Gyventojų registro tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu, pridėjus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Pastebėjęs klaidą, asmuo turi pateikti prašymą ją ištaisyti ir pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei duomenų teisingumą įrodančių dokumentų kopijas (civilinės būklės akto liudijimo, ar kito turimo dokumento).